Marratxí Activa logo

som Usuari/a

Orientació laboral

/ Agència de Col·locació

Home » Usuari/a » Agència de Col·locació » Orientació laboral

Et podem a ajudar a realitzar el teu pla d’acció

Si vols reconduir la teva carrera professional d’acord amb la realitat del mercat de treball, et podem a ajudar a realitzar el teu pla d’acció i et podem recomanar aquells recursos i serveis complementaris disponibles.

Demana cita prèvia a l’Àrea d’Ocupació i Formació, tel: 971601448

o via electrònica marratxiactiva@marratxi.es

Horari de 8:15h a 14:00h.


ITINERARIS INTEGRALS D’INSERCIÓ OKUPA’T 2021-22


1.OBJECTIU DEL SERVEI


Desenvolupar plans integrals d’ocupació que combinin accions de diferent naturalesa, com ara informació, orientació i assessorament, formació i pràctica laboral, amb la finalitat d’aconseguir la inserció laboral de les persones desocupades en situació de vulnerabilitat.


2.PERSONES BENEFICIÀRIES


El programa OKUPA’T va dirigit al col·lectiu de persones amb risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral, concretament:


• Perceptors de rendes mínimes o qualsevol altra prestació semblant.
• Persones amb perfil de renda mínima però que no poden accedir a aquesta prestació per diverses qüestions.
• Persones amb problemes de drogodependència o altres trastorns additius que es trobin en procés de rehabilitació o reinserció social.
• Persones procedents de centres d’allotjament alternatiu.

• Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social.
• Persones procedents de països extracomunitaris amb permís de treball sempre que tinguin el perfil de risc d’exclusió. Amb un nivell de comprensió del castellà suficient per a poder seguir les entrevistes
• Minories ètniques, sempre que tinguin el perfil de risc d’exclusió.


El col·lectiu de persones amb discapacitat queden exclosos del grup de persones beneficiàries a atendre.


Han de ser persones interessades i motivades per a realitzar un itinerari integral d’inserció sociolaboral.


Contacte: areasocial-palma@deixalles.org


Probens és una entitat social que realitza, entre altres coses, orientació laboral i/o formativa del SOIB. Concretament a Marratxí duen a terme l’itinerari de Garantia Juvenil (joves d’entre 16-29 anys sense escolaritzar ni treballar) amb horari de Dilluns i Dimecres de 9 a 13h.


Aquest servei és finançat pel SOIB i el Fons Social Europeu, per la qual cosa és totalment gratuït, l’única condició és estar donat d’alta en el SOIB i en Garantia Juvenil.


L’objectiu del servei és acompanyar a les persones, mitjançant tutories individuals o accions grupals, a trobar una ocupació i/o formació.


Són tutories setmanals dins d’un itinerari de llarga durada (16h) en les quals es treballen habilitats i recursos per a augmentar les possibilitats d’ocupació.


Contacte: jovesgj@probens.org

© 2022 Ajuntament de Marratxí.

/ Disseny web i desenvolupament: Aforo10.com