Marratxí Activa logo

Marratxí Activa

Home » Marratxí Activa

Qui som

L’àrea d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Marratxí.


Marratxí Activa pretén donar resposta a empreses pel que fa a les seves necessitats de recursos humans i a persones treballadores desocupades, per tal de fomentar la seva inserció laboral i millorar el seu nivell de qualificació professional, mitjançant la prestació de serveis vinculats a les polítiques actives d’ocupació.

Equip

L’equip de Marratxí Activa està composat per:

  • Victòria Amer Amer, AODL
  • Sofia Servera Sánchez, auxiliar administrativa
  • Eva Martínez de la Poza, AODL
  • Luisa Serra Darder, AODL

Objectius

Els objectius generals de l’àrea es poden resumir en els punts següents:

  • Millorar l’ocupabilitat donant resposta a les necessitats de les empreses i conèixer les necessitats de les persones demandants d’ocupació per millorar la seva ocupabilitat, amb especial atenció als col·lectius joves, persones aturades més grans de 45 anys i/o de llarga durada.
  • Millorar la qualificació professional de les persones desocupades mitjançant programes i accions formatives que incrementin les seves possibilitats.
  • Ajudar a les persones desocupades i treballadores en la recerca de feina i a les empreses a contractar als/es treballadors/es més apropiats/es per satisfer les seves necessitats.
  • Informar sobre els plans de formació contínua per a persones treballadores en actiu i en situació d’atur, així com sobre les polítiques actives que s’impulsen des del Govern de les Illes Balears i més concretament des del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
  • Oferir suport tècnic a les persones que volen emprendre un nou projecte de negoci.

Pla Estratègic d’Ocupació (PEOL)

El Pla Estratègic d’Ocupació Local té com a objectiu central dinamitzar l’economia local i aconseguir un creixement econòmic sostenible a Marratxí per a millorar la qualitat de vida dels/es ciutadans/es del municipi.

Pots tenir més informació accedint al següent enllaç

https://marratxi.es/peol

Sistema de qualitat

Per aconseguir tots els objectius exposats amb anterioritat, l’organització ha implantat i manté actualitzat un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001, amb l’abast següent:

Programes de millora de l’ocupabilitat

Taller Mixt Marratxí

Els programes mixts SOIB 30 (dirigits a majors de 29 anys) i SOIB Jove (dirigits a menors de 30 anys) combinen formació i experiència pràctica (treball efectiu) amb l’objectiu de millorar les competències professionals de les persones participants, obtenint certificats de professionalitat en especialitats formatives específiques en cada programa.

A l’actualitat l’Ajuntament té en marxa el projecte “Marratxí Administra II” de persones majors de 30 anys amb alumnat treballador d’Activitats administratives en relació amb el client. (EXP PM12/2020)


Més informació: Convocatòria de subvencions SOIB Ocupació i Formació per a 2020 (projectes mixts d’ocupació i formació)

Soib Dona

És un programa, subvencionat pel SOIB, enfocat a promoure la inserció laboral de dones víctimes de violència masclista, a través d’un contracte de treball durant un període de dotze mesos en diferents àrees de l’Ajuntament de Marratxí, duent a terme obres d’interès social, amb la finalitat de promoure la seva independència econòmica i apoderament, al mateix temps que es reforcen les possibilitats d’una posterior inserció laboral estable.


Més informació: convocatòria SOIB Dona 2020-2021

Programa AODL

L’objectiu dels Agents de Desenvolupament Local (AODL) que formen part de la Xarxa és elaborar Plans Estratègics d’Ocupació Local que es configuren com l’instrument estratègic, la finalitat del qual és millorar l’eficàcia local en la integració de polítiques d’ocupació, oferir un escenari d’adequació a les necessitats de les persones i del territori, i potenciar el desenvolupament endogen.

En l’actualitat l’Ajuntament de Marratxí té dues AODLs emmarcades dins aquesta convocatòria.

Formació desocupats

El SOIB finança formació per a persones que es troben en situació d’atur i volen formar-se per tenir més oportunitats de trobar feina. Són cursos totalment gratuïts.

Hi ha cursos de dos tipus, uns que et permeten obtenir certificats de professionalitat de diferents famílies professionals: Hoteleria i turisme, Informàtica i comunicacions, Seguretat i medi ambient, Activitats físiques i esportives… i altres d’idiomes (amb certificat oficial) i de noves tecnologies.

SOIB Joves Qualificats Primera Experiència

SOIB Qualificats Primera experiència és un programa per contractar a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys, amb titulació universitària o de formació professional de grau superior o mitjà o certificats de professionalitat de nivells 2 o 3.

Aquest programa pretén que les persones joves que es contractin millorin l’ocupabilitat amb l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement i, d’aquesta manera, millorar-ne les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral. Facilita l’adquisició d’experiència laboral de les persones joves que es contracten a través de l’execució d’obres o serveis d’interès general i social en un marc de col·laboració entre el SOIB i el sector públic instrumental de la CAIB (excepte els organismes autònoms i els consorcis) així com la Universitat de les Illes Balears.

© 2022 Ajuntament de Marratxí.

/ Disseny web i desenvolupament: Aforo10.com