Marratxí Activa logo

soy Usuario/a

Orientación laboral

/ Agencia de Colocación

Home » Usuario/a » Agencia de Colocación » Orientación laboral

Podemos ayudarte a realizar tu plan de acción


Si quieres reconducir tu carrera profesional de acuerdo con la realidad del mercado de trabajo, te podamos a ayudar a realizar tu plan de acción y recomendarte aquellos recursos y servicios complementarios disponibles

Pide cita previa en el Área de Empleo y Formación, tfno: 971601448

o por vía electrónica marratxiactiva@marratxi.es

Horario de 8:15h a 14:00h.


ITINERARIS INTEGRALS D’INSERCIÓ OKUPA’T 2021-22


1.OBJECTIU DEL SERVEI


Desenvolupar plans integrals d’ocupació que combinin accions de diferent naturalesa, com ara informació, orientació i assessorament, formació i pràctica laboral, amb la finalitat d’aconseguir la inserció laboral de les persones desocupades en situació de vulnerabilitat.


2.PERSONES BENEFICIÀRIES


El programa OKUPA’T va dirigit al col·lectiu de persones amb risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral, concretament:


• Perceptors de rendes mínimes o qualsevol altra prestació semblant.
• Persones amb perfil de renda mínima però que no poden accedir a aquesta prestació per diverses qüestions.
• Persones amb problemes de drogodependència o altres trastorns additius que es trobin en procés de rehabilitació o reinserció social.
• Persones procedents de centres d’allotjament alternatiu.

• Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social.
• Personas procedentes de países extracomunitarios con permiso de trabajo siempre que tengan el perfil de riesgo de exclusión. Con un nivel de comprensión del castellano suficiente para poder seguir las entrevistas.
• Minorías étnicas, siempre que tengan el perfil de riesgo de exclusión.


El col·lectiu de persones amb discapacitat queden exclosos del grup de persones beneficiàries a atendre.


Deben ser personas interesadas y motivadas para realizar un itinerario integral de inserción sociolaboral.


Contacte: areasocial-palma@deixalles.org


Probens és una entitat social que realitza, entre altres coses, orientació laboral i/o formativa del SOIB. Concretament a Marratxí duen a terme l’itinerari de Garantia Juvenil (joves d’entre 16-29 anys sense escolaritzar ni treballar) amb horari de Dilluns i Dimecres de 9 a 13h.


Aquest servei és finançat pel SOIB i el Fons Social Europeu, per la qual cosa és totalment gratuït, l’única condició és estar donat d’alta en el SOIB i en Garantia Juvenil.


L’objectiu del servei és acompanyar a les persones, mitjançant tutories individuals o accions grupals, a trobar una ocupació i/o formació.


Són tutories setmanals dins d’un itinerari de llarga durada (16h) en les quals es treballen habilitats i recursos per a augmentar les possibilitats d’ocupació.


Contacte: jovesgj@probens.org

© 2022 Ajuntament de Marratxí.

/ Diseño web y desarrollo: Aforo10.com