Marratxí Activa logo

Darrers dies per a la inscripció en el programa SOIB Jove-Qualificats Entitats Locals per fer feina a l’Ajuntament

Darrers dies per a la inscripció en el programa SOIB Jove-Qualificats Entitats Locals per fer feina a l’Ajuntament
05/09/2022

SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals és un programa per contractar a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb una titulació universitària o de formació professional de grau superior o certificats de professionalitat de nivell 3.

Aquest programa pretén la contractació de joves amb l’objecte de millorar la seva ocupabilitat amb l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement i, d’aquesta manera, millorar-ne les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral. Aquests joves seran contractats per l’execució d’obres o serveis d’interès general i social en un marc de col·laboració entre el SOIB i les administracions locals de les Illes Balears i les entitats que en depenen o hi estan vinculades.

L’Ajuntament de Marratxí seleccionarà nou persones de diferents perfils professionals per fer feina a l’Ajuntament. Els diferents perfils professionals requerits i tota la informació es pot consultar al web https://soib.es/informacio-i-ofertes-soib-jove-qualificats-entitats-locals/. La inscripció pot fer-se fins a l’11 de setembre. A excepció de l’oferta de graduat en enginyeria tècnica industrial que el seu termini acaba el 9 de setembre.

Quina durada tendran els contractes?

La durada dels contractes serà de 12 mesos. Els projectes s’hauran d’iniciar dins la primera quinzena del mes d’octubre de 2022 , és a dir, de l’1 al 15 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos), excepte les contractacions vinculades al supòsit de substitució, que tindrà una duració mínima de 6 mesos i una màxima segons els temps que resti fins a completar l’any del contracte inicial.

Quins requisits s’han de complir en el moment de la contractació per accedir en aquests llocs de feina?

• Persones joves desocupades de més de 16 anys i menys de 30.
• Inscrites en el SOIB com a demandant d’ocupació. Si no hi estàs, demana cita ja per a demandes amb la teva oficina SOIB!
• Inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari o beneficiària. No es tendrà en compte si actualment estàs estudiant; més informació aquí (artícle 105. Requisits i procés d’atenció de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència).
• Disposar d’una titulació universitària o de formació professional de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3, d’acord amb la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, que habilitin per a l’exercici professional i que es trobi dins els 3 anys (o 5 anys, quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat) següents a la finalització o convalidació dels estudis.
• Reunir els requisits per formalitzar un contracte de formació per a la pràctica professional (article 11.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, atenent el punt 11.3 del reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball).

On puc accedir a aquestes ofertes?

La selecció es farà tenint en compte els criteris d’accés que es defineixin a cada oferta. Per poder optar a les ofertes hauràs d’emplenar un formulari d’inscripció i adjuntar la titulació acadèmica per la qual vols optar a l’oferta, juntament amb el teu currículum, on tindràs que indicar els diferents mèrits formatius i d’experiència laboral que vols que es tenguin en compte per la teva candidatura.

Tota la informació respecte a aquest programa es pot consultar al web https://soib.es/informacio-i-ofertes-soib-jove-qualificats-entitats-locals/ i a https://www.marratxiactiva.es/.

Si t'ha agradat o t'ha semblat útil, comparteix-ho!

© 2022 Ajuntament de Marratxí.

/ Disseny web i desenvolupament: Aforo10.com